Singl Iron Maiden k desce The Book Of Souls vyšel 16. 4. 2016 v limitované edici 12″ Picture disku (číslovaných 6000 ks pro USA a nečíslovaných 5500 ks pro Evropu).

  1. strana – Empire Of The Clouds
  2. strana – rozhovor s Brucem Dickinsonem o inspiraci k napsání této, zatím nejdelší, skladby Iron Maiden, která pojednává o zkáze vzducholodi R101.
Iron Maiden - The Empire Of Clouds

Iron Maiden – The Empire Of Clouds